Skład i łamanie tekstu to usługa polegająca na złożeniu i przygotowaniu do druku Twojej pozycji wydawniczej.

Skład to nie tylko wyrównanie marginesów i wlanie tekstu do programu graficznego, ale też dobór odpowiednich czcionek, ich wielkości, interlinii, pagin górnych i dolnych, przypisów, ustawienie odpowiedniego dzielenia w programie graficznym itd. Wszystko po to by Twój tekst układał się idealnie.

Zadbamy też, by usunąć najczęściej pojawiające się błędy typograficzne: podwójne spacje, spacje przed znakami interpunkcyjnymi.

Dla każdego zlecenia wykonujemy indywidualną wycenę. Koszt składu i łamania tekstu zależy od objętości tekstu oraz stopnia skomplikowania publikacji.

Aby otrzymać wycenę, prosimy w zapytaniu o kalkulację, podać co najmniej:

  • objętość pracy: liczbę arkuszy wydawniczych (lub liczbę znaków) albo liczbę stron i format publikacji;
  • liczbę i przybliżoną objętość ilustracji, tabel i innych elementów graficznych;
  • charakterystykę publikacji (np. tekst literacki, publikacja naukowa z dużą liczbą przypisów, kolorowa książka popularnonaukowa z ilustracjami, czasopismo naukowe z zakresu nauk technicznych).

Ostateczna i wiążąca cena zostanie podana po dostarczeniu nam całości materiałów oraz ustaleniu szczegółów zlecenia.

Ceny składu i łamania podajemy dla arkusza wydawniczego.

Cenę składu czasopism, albumów i innych publikacji zawierających dużą liczbę ilustracji oraz liczne ramki tekstowe (np. niektóre podręczniki, książki poradnikowe) ze względu na specyfikę składu graficznego, podajemy w odniesieniu do strony gotowej publikacji.

Orientacyjny cennik składu i łamania

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego

Jaki tekst  netto  Opis
prosty od 75,00 za 1 arkusz wydawniczy (92,25 zł brutto)
bez przypisów, tabel i grafiki
z utrudnieniami  od 90,00 zł za 1 arkusz wydawniczy (110,70 zł brutto)
z przypisami, wypunktowaniami, drobnymi elementami graficznymi, niewielką liczbą ilustracji dostarczonych w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików. W razie potrzeby, również wykonujemy lub edytujemy ilustracje i zdjęcia za dodatkowym, odrębnie ustalonym wynagrodzeniem
naukowy  od 110,00 zł za 1 arkusz wydawniczy (135,30 zł brutto)
z przypisami, wypunktowaniami, tabelami, ilustracjami dostarczonymi w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików. W razie potrzeby, również wykonujemy lub edytujemy ilustracje (zdjęcia) dostarczone przez klienta (za dodatkowym, odrębnie ustalonym wynagrodzeniem)
techniczny lub matematyczny  od 140,00 zł  za 1 arkusz wydawniczy (172,20 zł brutto) - zawierający wzory, tabele, diagramy, ilustracje dostarczone w postaci gotowych, niewymagających obróbki plików. W razie potrzeby, również wykonujemy lub edytujemy ilustracje (zdjęcia) dostarczone przez klienta (za dodatkowym, odrębnie ustalonym wynagrodzeniem)
z dużą liczbą ilustracji, zdjęć  od 140,00 zł  za 1 arkusz wydawniczy (172,20 zł brutto) - Ilustracje dostarcza klient w postaci gotowych plików. W razie potrzeby, również wykonujemy lub edytujemy ilustracje (zdjęcia) dostarczone przez klienta (za dodatkowym, odrębnie ustalonym wynagrodzeniem)
czasopisma, magazyny, albumy, niektóre podręczniki itp.,
(publikacje o znacznym rozdrobnieniu tekstu)
 od 25,00 zł  (30,75 zł brutto) za stronę publikacji

Cena zależy od stopnia złożoności i pracochłonności projektu

Minimalna wartość zamówienia – 300,00 zł netto.

Podane ceny są cenami przykładowymi i mogą podlegać negocjacji.

 

 

Arkusz wydawniczy to:

  • 40 000 znaków ze spacjami prozy,
  • lub 700 wierszy poezji,
  • lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów itp.).